SEMPOZYUM HAKKINDA
SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Duyurusunun İlan Tarihi 24 Ekim 2016
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 5 Aralık 2016
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Duyurulması 16 Aralık 2016
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih 3 Mart 2017
Sempozyum Programının İlânı 10 Mart 2017
Sempozyum Tarihi 5-7 Nisan 2017
Bildiriler İçin Son Düzeltme Tarihi 31 Mayıs 2017

SYMPOSIUM CALENDAR

Symposium Announcement 24 October 2016
Proposal Submission Deadline 5 December 2016
Notification of Acceptance 16 December 2016
Full-text Submission Deadline 3 March 2017
Symposium Programme Announcement 10 March 2017
Symposium Dates 5-7 April 2017
Revision Deadlines for Full-Text Submissions 31 May 2017

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

Объявление о Симпозиуме 24 октября 2016
Сроки подачи тезисов докладов 5 декабря 2016
Объявление о принятых тезисах докладов 16 декабря 2016
Предоставление полного текста доклада для печати 3 марта 2017
Объявление Программы Симпозиума 10 марта 2017
Дни работы Симпозиума 5-7 апреля 2017
Последние сроки на внесение исправлений в тексты публикуемых докладов 31 мая 2017

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.